Julmarknad på Tiraholms Fisk 2023

Julmarknad i Halland med ett trettiotal utställare.