Julmarknad i Skummeslövsstrand 2022

Julmarknad vid gränsen mellan Halland och Skåne.