Julmarknad på Övedskloster 2024

Julmarknad med över 100 utställare inom hantverk och mathantverk.