JUL på Övedskloster 2022

Julmarknad med över 100 utställare inom hantverk och mathantverk.