Julmarknad på Arbetets Museum 2023

Julmarknad med designers, hantverkare och ideella föreningar som utställare.

Julmarknad på STIL 2023

Julmarknad i Norrköping.