Nordviks Julmarknad 2023

Julmarknad på naturbruksgymnasiet i Noraström.