Julmarknad på Stjernsund 2022

Försäljning av hantverk och ätbart.